UnstructuredMesh.h 2.56 KB
Newer Older
#ifndef UNSTRUCTUREDMESH_H
#define UNSTRUCTUREDMESH_H
#include "MeshElements/MeshElement.h"
#include "MeshFunctions/MeshFunctions.h"
#include "MeshFunctions/ComputeCenter.h"
#include "MeshFunctions/ComputeMeasures.h"

template <unsigned int Dimension, typename IndexType, typename Real, unsigned int ...Reserve>
class UnstructuredMesh : public MeshElements<Dimension, IndexType, Real, Reserve...>{

public:
  template<ComputationMethod Method = ComputationMethod::DEFAULT>
  void initializeCenters(){
    auto centers = ComputeCenters<Method>(*this);
    for (auto& face : this->getFaces()){
      face.setCenter(centers[face]);
    for (auto& cell : this->getCells()){
      cell.setCenter(centers[cell]);
  template<ComputationMethod Method = ComputationMethod::DEFAULT>
  MakeMeshDataContainer_t<Real, make_custom_integer_sequence_t<unsigned int, 1, Dimension>> computeElementMeasures() {
    return ComputeMeasures<Method>(*this);
Tomáš Jakubec's avatar
Tomáš Jakubec committed
  }
  template<ComputationMethod Method = ComputationMethod::DEFAULT>
  MeshDataContainer<Vector<Dimension, Real>, Dimension-1> computeFaceNormals() {
    return ::ComputeFaceNormals<Method>(*this);
Tomáš Jakubec's avatar
Tomáš Jakubec committed
/*
  Real CalculateFaceMeasureOverCellDist(IndexType edgeIndex, MeshDataContainer){
    const auto& edge = this->getEdges().at(edgeIndex);
Tomáš Jakubec's avatar
Tomáš Jakubec committed
    return CalculateEdgeMeasure(edgeIndex) / CalculateCellDist(edge.GetCellLeftIndex(), edge.GetCellRightIndex());
Tomáš Jakubec's avatar
Tomáš Jakubec committed
 */
public:
  Real computeCellDist(IndexType cellIndex1, IndexType cellIndex2){
    return (this->getCells().at(cellIndex1).GetCenter() - this->getCells().at(cellIndex2).GetCenter()).NormEukleid();
Tomáš Jakubec's avatar
Tomáš Jakubec committed
  }
};


  /**
   Jak udělat metodu, která by byla schopná prosházet elementy sítě v rozmezí nějakých dimenzí (obarvení grafu) (samostatná specializovaná třída volaná metodou)
   Jak veřejnit typy přístupné pomocí proměnné (using na typ)
   Jak zavést některé metody, které budou obecné a nemuset je přepisovat do specializací (asi to tam prostě okopírovat)
   Jak udělat procházení podelementů šablonově v závislosti na dimenzi elementu (výpočet některých vlastností sítě)
   Jak například vyrobit pomocné datové struktury jako centra elementů (asi šablonovým děděním)
    (mohl bych navrhnout třídu, která by vytvářela na míru vektory dlouhé jako dané vektory meshelement)
   Jak dobře koncipovat metody (počítání objemu...), zmínit i wrappery
Tomáš Jakubec's avatar
Tomáš Jakubec committed